Formy prawne w jakich zagraniczni przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Na wstępie należy stwierdzić, iż oferta Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy na założenie oraz obsługę prawną spółki holdingowej na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dedykowana jest zarówno do Klientów, którzy zamierzają rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą jak i do przedsiębiorców rozpoczynających jej prowadzenie.


Przedsiębiorcy zamierzający zlokalizować swoją działalność gospodarczą na terytorium jednego z emiratów, mogą liczyć na daleko idące korzyści podatkowe, szczególnie w przypadku prowadzenia działalności w formie tzw. spółki holdingowej. Zjednoczone Emiraty Arabskie oferują całkowite zwolnienie z obciążeń podatkowych zarówno w zakresie podatków dochodowych jak i podatków majątkowych. Warto jednak zauważyć, iż niektóre emiraty zdecydowały się na wprowadzenie ustaw podatkowych określanych potocznie jako tax decrees of general application. Przedmiotowe ustawy mają jednak zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw eksportujących ropę oraz do zagranicznych banków.


Chcielibyśmy podkreślić, iż w ofercie Kancelarii znajdują się nie tylko usługi założenia oraz obsługi prawnej spółki holdingowej ale również nabycia powołanej wcześniej na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich spółki holdingowej typu vintage. Oferta ta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani rozwiązaniami optymalizacyjnymi, których efekty będą odsunięte w czasie oraz do przedsiębiorców, których charakter prowadzonej działalności gospodarczej nie pozwala na realizacje zysków w dalszej perspektywie czasu.