Podsumowanie

Skierowana do Państwa oferta powołania spółki kapitałowej na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiera jedynie ogólny zarys wybranych zagadnień dotyczących rekomendowanej spółki. Pragniemy zarazem zaznaczyć, iż usługi Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy obejmują nie tylko powoływanie spółki na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, lecz również ich kompleksową obsługę prawną określaną potocznie mianem plug & play na którą składa się nie tylko bieżące prowadzenie spraw spółki ale również prowadzenie uproszczonej jak i pełnej księgowości oraz ewentualna likwidacja powołanego podmiotu. Tym samym, przedsiębiorcy decydujący się na powołanie spółki na terytorium tego państwa, nie są obowiązani do angażowania się w codzienne sprawy spółki.