Wstęp

Zjednoczone Emiraty Arabskie są monarchią położoną w Azji Zachodniej nad zatoką Perską oraz Omańską. Głową państwa jest prezydent szejk. W skład federacji wchodzi siedem emiratów: Abu Zabi, Adżman, Dubaj, Fudżajra, Ras al Chajma, Szardża oraz Umm-al-Kajwajn. Każdy z emiratów zarządzany jest przez szejka. Władza w poszczególnych emiratach przekazywana jest z ojca na syna.


Jurysdykcja ta jest konkurencyjna pod względem warunków na jakich można na jej terytorium założyć oraz prowadzić działalność gospodarczą. W Emiratach Arabskich brak w zasadzie podatków oraz ceł. Administracja państwa jest finansowana z dochodów pochodzących z wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej, które stanowią nadal ok. 18% PKB kraju. Z uwagi na kończące się złoża „czarnego złota”, emiraty dokonują liberalizacji rynku poprzez rozbudowę sektora usług finansowych.